منوی دسترسی به عناوین وب سایت
منوی دسترسی به عناوین بازی

● برای دانلود هر یک از تصاویر ، کافیست بر روی آن لمس و نگه داشته تا منوی امکانات ظاهر شود.

● سپس گزینه «Download_Image» یا «Save_Image» را انتخاب نمایید.

● اگر از اینستاگرام آمده اید ، پس از انتخاب تصویر مورد نظر ، بر روی آن لمس و نگه داشته سپس یکی از مرورگر های دستگاه خود را انتخاب نمایید مثل : «Chrome» یا «Firefox» در ادامه دوباره در ضمن لمس و نگه داشتن بر روی تصویر انتخابی  گزینه «Download_Image» یا «Save_Image» را انتخاب نمایید.