منوی دسترسی به عناوین وب سایت
منوی دسترسی به عناوین بازی

1400-01-18
رویداد ویژه گرند کالکشن برای اسکین فلورال اِلف قهرمان آنجلا

رویداد ویژه گرند کالکشن برای اسکین فلورال اِلف قهرمان آنجلا

- گرند کالکشن برای اسکین فلورال الف قهرمان آنجلا.


برگزاری رویداد ویژه در بازی موبایل لجندز بنگ بنگ (Mobile Legends Bang Bang) تحت عنوان «Grand_Collection» به منظور ایجاد شانس دستیابی به اِسکین سطح کالکتور "Floral_Elf" قهرمان کلاس ساپورت «Angela».

در ضمن شرکت در سیستم قرعه کشی گونه ای ، شانس دستیابی به "اِسکین کالکتور" قهرمان "Angela" به نام "Floral_Elf" ، اسکین قهرمان "Hayabusa" در سطح اپیک به نام "Shadow_of_Obscurity" ، اِسکین قهرمان "Guinevere" در سطح اپیک به نام "Lady_Crane"  وجود دارد.

دسترسی به این رویداد از طریق صفحه اصلی ☚ دکمه "Shop"  ☚سپس زبانه "Grand_Collection" امکان پذیر می باشد.

مدت زمان رویداد حدود 21 روز از تاریخ چهارشنبه، ۱۸ فروردین ۱۴۰۰.

1399-12-27
رویداد ویژه ایمننت پرل - لیتال نکسس - بتل رویال

رویداد ویژه ایمننت پرل – لیتال نکسس – بتل رویال

رویداد ویژه ایمننت پرُل - لیتال نکسس در بازی موبایل لجندز بنگ بنگ به مناسبت انتشار حالت بازی جدید به سبک بتل رویال (بقاء) در بازی Mobile_Legends_Bang_Bang برگزار گردیده که به تمام بازیکنان شانس دستیابی جوایز ارزنده و رایگانی را اعطا میکند.

جوایز ویژه این رویداد شامل ایموت (شکلک متحرک) ، قاب آواتار اختصاصی این رویداد ، چهار قهرمان Chou , Johnson , X.Borg و یا Alpha به همراه یکی از اسکین های آنها می باشد.

مدت زمان رویداد از تاریخ سه شنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ به مدت 20 روز.

1399-12-15
رویداد ویژه گرند کالکشن برای اسکین نایت اَئول

رویداد ویژه گرند کالکشن برای اسکین نایت اَئول

برگزاری رویداد ویژه در بازی موبایل لجندز بنگ بنگ (Mobile Legends Bang Bang) تحت عنوان «Grand_Collection» به منظور ایجاد شانس دستیابی به اِسکین سطح کالکتور "Night_Owl" قهرمان کلاس اساسین «Gusion».

در ضمن شرکت در سیستم قرعه کشی گونه ای ، شانس دستیابی به "اِسکین کالکتور" قهرمان "Gusion" به نام "Night_Owl" ، اسکین قهرمان "Hanabi" به نام "Rakshesha" ، اِسکین قهرمان "Uranus" به نام "Video Game Dominator" که در سطح های اپیک دسته بندی می گردند ، وجود دارد.

دسترسی به این رویداد از طریق صفحه اصلی ☚ دکمه "Shop"  ☚سپس زبانه "Grand_Collection" امکان پذیر می باشد.

مدت زمان رویداد حدود 21 روز از تاریخ جمعه، 15 اسفند 1399.

1399-11-17
رویداد ویژه گرند کالکشن برای اسکین پیکسل بلست

رویداد ویژه گرند کالکشن برای اسکین پیکسل بلست

برگزاری رویداد ویژه جدید در بازی موبایل لجندز بنگ بنگ (Mobile Legends Bang Bang) تحت عنوان «Grand_Collection» به منظور ایجاد شانس دستیابی به اِسکین "Pixel_Blast" سطح کالکتور قهرمان «Wanwan».

در ضمن شرکت در سیستم قرعه کشی گونه ای ، شانس دستیابی به "اِسکین کالکتور" قهرمان "Wanwan" به نام "Pixel_Blast" ، اسکین قهرمان "Chang'e" به نام "Lunar_Magic" ، اِسکین قهرمان "Franco" به نام "Valhalla_Ruler" که در سطح های اپیک و کالکتور دسته بندی می گردند.

1399-10-24
رویداد مسابقات جهانی M2

رویداد مسابقات جهانی M2

رویداد جدید در بازی موبایل لجندز بنگ بنک (Mobile Legends Bang Bang) تحت عنوان «M2 Tournament Pass» به مناسبت شروع مسابقات جهانی این بازی و انتشار اِسکین جدید قهرمان «کلینت» تحت عنوان «Shadow_Omen» که فقط از طریق همین رویداد بدست می آید.

نحوه دسترسی به این رویداد از طریق صفحه اصلی و لمس نماد/دکمه  امکان پذیر است.

صفحه اول ، پاس/مجوز مسابقات (M2 Tournament Pass) :


زمان از سه شنبه، ۲۳ دی تا شنبه، ۱۱ بهمن و بطور کامل در دسترس است.

از تاریخ دوشنبه، ۶ بهمن ، ماموریت/وظایف این رویداد از دسترس خارج میشود با این حال فروشگاه همچنان در دسترس خواهد بود.

در ضمن تکمیل ماموریت/وظایف مقرر شده میتوان «M2 Coin » به دست آورد.

در ضمن ارتقاء پاس مسابقات (توسط لمس دکمه Upgrade Now) می توانید تعدادی «M2_Coin » به همراه اِسکین ویژه M2 به نام «Shadow_Omen» متعلق به «Clint» را دریافت نمایید و همچنین ارتقاء پاس باعث میگردد مقادیر جوایز دریافتی از بابت انجام وظایف تمام رویداد ها ، در طی دوره برگزاری M2 دو برابر شود.

Bank ، دکمه و محل دسترسی به ذخیره سکه های M2 اضافی.

M2 Coin ، تحت عنوان سکه مخصوص مسابقات.

1399-10-16
رویداد ویژه ویترین حماسی - اسکین دمون لُرد

رویداد ویژه ویترین حماسی – اسکین دمون لُرد

برگزاری رویداد ویژه "Epic Showcase" در بازی موبایل لجندز بنگ بنگ (Mobile Legends Bang Bang).

در ضمن شرکت در قرعه کشی ، شانس دستیابی به "اِسکین اپیک" قهرمان "Valir" به نام "Demonlord" ، اسکین قهرمان "Moskov" به نام "Spear_of_Bone_Dragon" ، اِسکین قهرمان "Baxia" به نام "بد اَس رولر"  ، اِسکین قهرمان "Khufra" به نام "Gentleman_Thief" و دیگر جوایز ارزنده را خواهید داشت.

دسترسی به این رویداد از طریق صفحه اصلی ☚ بخش دکمه "Shop"  ☚سپس زبانه "Epic_Showcase" امکان پذیر می باشد.

مدت زمان رویداد حدود 21 روز از تاریخ دوشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۹.

1399-09-14
رویداد ویژه ویترین حماسی و جایزه ویژه اسکین سامورای مک

رویداد ویژه ویترین حماسی و جایزه ویژه اسکین سامورای مک

رویداد ویژه "Epic Showcase" در بازی موبایل لجندز بنگ بنگ که در ضمن شرکت در قرعه کشی ، شانس دستیابی به "اسیکن اپیک" قهرمان "جاهد" به نام "سامورای مک" ، اسکین قهرمان "Kimmy" به نام "Charge_Leader" ، اسکین قهرمان "Hanabi" به نام "Viper"  ، اسکین قهرمان "Irethel" به نام "Silver_Cyclone" و دیگر جوایز ارزنده را خواهید داشت.

دسترسی به این رویداد از طریق صفحه اصلی ☚ بخش دکمه "Shop"  ☚سپس زبانه "Epic_Showcase" امکان پذیر می باشد.

مدت زمان رویداد حدود 21 روز از تاریخ 14 آذر 1399.

1399-09-14
Samurai-Mech-Gift-Events-Featured-Image

رویداد ویژه هدایای اسکین جدید Jawhead به نام Samurai Mech

رویداد ویژه انتشار اِسکین های جدید بازی موبایل لجندز بنگ بنگ .

همیشه زمانی که اِسکین جدیدی در بازی منتشر می شود تا حدود 3 روز یک رویداد ویژه به صورت موقتی بازگشایی می شود. که از طریق شرکت در آن میتوان جوایز رایگان و ارزنده ای دریافت کرد.

با انتشار اِسکین جدید قهرمان "Jawhead" به نام "Samurai Mech" رویدادی به نام "Samurai_Mech's_Gift" برگزار گردیده که از طریق مسیر ، صفحه اصلی بازی ایونت Events زبانه مربوطه قابل به دسترس است.

1399-09-14
رویداد ویژه تماس مجدد با کهنه کار ها (Veteran Callback) آذر ماه

رویداد ویژه تماس مجدد با کهنه کار ها (Veteran Callback) آذر ماه

رویداد ویژه "Veteran Callback"  :


رویداد ویژه ، تماس مجدد با مجرب ها ؛ با هدف دعوت از تازه واردین دنیای موبایل لجندز بنگ بنگ به توسط بازیکنانی که دیگر تازه وارد محسوب نمیشوند ، در روز جمعه 14 آذر 1399 به مدت 28 برگزار میگردد تا در ضمن همکاری بازیکنان با یکدیگر و ایجاد آشنایی با بازی ، به جوایز ارزنده ای دست پیدا کنند.

جوایز ویژه این رویداد شامل اسکین کارت های کریسمسی قهرمان ها ، دوبرابر کننده بتل پوینت دریافتی ، اِسکین دائمی قهرمان "Lancelot" و چندی دیگر.

دسترسی به این رویداد از طریق مسیر ، صفحه اصلی بازی ☚ ایونت Events زبانه "Veteran_Callback"  امکان پذیر می باشد.

error: هشدار: صفحه محافظت شده !!