منوی دسترسی به عناوین وب سایت
منوی دسترسی به عناوین بازی

1399-06-12
Power_Potion_+

Power Potion

Physical-Attack افزایش مقدار  30+ Physical-Attack، (موقتی).
Vamp-B-W (Custom) افزایش میزان %5 Physical-Lifesteal ,(موقتی).
1399-06-10
Wind_of_Nature

Wind of Nature

CrossSword افزایش مقدار 10+  Physical-Attack.
attack-icon-10 (Custom)افزایش میزان 25% Attack-Speed.
Vamp-B-W (Custom)افزایش میزان 15% Physical-Lifesteal.
1399-06-10
Haas's_Claws_+

Haas’s Claws

CrossSword افزایش مقدار 70+  Physical-Attack.
Vamp-B-W (Custom)افزایش میزان 20% Physical-Lifesteal (منحصربه فرد).
1399-06-10
Endless_Battle

Endless Battle

CrossSword افزایش مقدار 65+ Physical-Attack.
mana-reg (Custom) افزایش مقدار 5+ Mana-Regen.
health-care افزایش مقدار 250+ HP .
Cooldown (Custom) کاهش میزان 10% از کولدآن (CD-Reduction).
Movement-SPD افزایش میزان 5%+ Movement-SPD .
Vamp-B-W (Custom) افزایش میزان 10%+ Physical-Lifesteal.
1399-06-08
Bloodlust_Axe

Bloodlust Axe

CrossSword افزایش مقدار 70+  Physical-Attack.
Cooldown کاهش میزان 10% از  Cooldown.
 افزایش میزان 20% Spell-Vamp (منحصربه فرد).
1399-06-08
Rose_Gold_Meteor

Rose Gold Meteor

Shield (Custom) 30 افزایش مقدار 30+ واحد به Magic-Defense.
افزایش مقدار 60+ واحد به Physical-Attack.
 افزایش میزان 5% به Physical-Lifesteal.
error: هشدار: صفحه محافظت شده !!